Inkomensplanning

Inkomensplanning

De meeste mensen bouwen al werkend vanuit weinig of niets het een en ander op. Dat gebruiken ze dan om van te leven en voor later. Voor onvoorziene zaken, pensioen of om hun kinderen op gang te helpen. Inkomensplanning betreft alle beslissingen met betrekking tot het inkomen:

  • Hoe gaat uw inkomen zich naar verwachting ontwikkelen?
  • Hoe kunt u dat beïnvloeden via studie, werkervaring, veranderen van baan, loondienst of het starten van een eigen onderneming?
  • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen als u of uw partner meer of minder gaan werken?
  • Ziet u uzelf tot uw pensioenleeftijd doorwerken of denkt u aan eerder stoppen?
  • Hoe gaat u om met risico’s op gebied van inkomen? 
  • Wat mag u eventueel verwachten van sociale inkomensvoorzieningen zoals AOW, WW, kinderbijslag, ziektewet en andere regelingen?
  • Bent u verzekerd voor werkeloosheid, overlijden of arbeidsongeschiktheid?
  • Is dat nodig of zijn er andere oplossingen, heeft u een spaarpotje bijvoorbeeld?
  • Welke voorzieningen neemt u verder voor het geval uw inkomen wegvalt?
  • Voor welk bedrag moet u zich verzekeren en welke looptijd kiest u?

Ik help u om een passend antwoord te vinden op al deze vragen en meer.

Image

Verdwaald in het financiële doolhof?
Ik sta voor u klaar

Neem contact met mij op