Inkomsten in alle gevallen

Plannen voor als het tegenzit: werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid, overlijden

Niet leuk maar wel zinvol om bij stil te staan: wat zijn uw back-up plannen voor als het tegenzit? We zijn geneigd te denken dat arbeidsongeschiktheid of langdurige werkeloosheid ons niet zal overkomen. Maar voor elke elf mensen die werken zit er één arbeidsongeschikt thuis en één in de WW of bijstand*. En één op de tien mensen overlijdt voor hun zestigste*.

* bron CBS

Financiële tegenvallers

Reden genoeg dus om bij deze scenario’s stil te staan. Als financieel planner kan ik die eenvoudig zichtbaar maken met behulp van rekentools. Uw financiële toekomst wordt in een grafiek uitgezet. U ziet dan in een oogopslag wat het effect is van tegenslagen op uw (netto besteedbaar) inkomen en vermogensopbouw.

 

Met de inzichten die dat onderzoek geeft, kan ik u zo nodig financiële producten of andere oplossingen voorleggen waarmee u een inkomensterugval door arbeidsongeschiktheid, langdurige werkeloosheid of overlijden van een kostwinner kunt opvangen. Zo bent u op alles voorbereid maar voorkomt u ook oververzekering en onnodige kosten. Maak nu een afspraak.

Eigen bedrijf en plannen voor als het tegenzit

Heeft u een eenmanszaak of andere onderneming? Dan is plannen voor tegenslagen zoals arbeidsongeschiktheid extra belangrijk omdat u niet onder de regelingen van werknemersverzekeringen valt. Alhoewel: wist u dat vrijwillig verzekeren via het UWV soms wel mogelijk is? Neem contact op voor meer informatie.

Image

Verdwaald in het financiële doolhof?
Ik sta voor u klaar

Neem contact met mij op