Sparen voor uw pensioen

Nederland vergrijst. Het systeem van ‘de werkenden van nu betalen voor de pensioenen van nu’ en ‘de werkenden van de toekomst betalen voor de ouderen van de toekomst’ lijkt niet houdbaar. Bovendien hebben pensioenfondsen en particulieren de afgelopen jaren veel last gehad van de economische crisis, bankencrisis en lage rentestanden. Daarnaast zijn er steeds meer zzp’ers en andere ondernemers die zelf voor hun pensioen moeten zorgen. Hoe zit het straks met uw pensioen?

Waarop kunt u nog vertrouwen?

De AOW-leeftijd stijgt, pensioenfondsen verlagen de pensioenen, waar kunt u nog van op aan? Ook werknemers kiezen er steeds vaker voor om zelf voorzieningen te treffen voor pensioen of prepensionering. Welke mogelijkheden zijn er?

Sparen voor uw pensioen

Aanvullende pensioen: sparen, beleggen, of lijfrenteverzekering?

Sparen heeft als nadeel de relatief lage rentes. Daarnaast telt uw spaargeld voor de belastingdienst mee als vermogen in box 3. Een voordeel is dan weer dat er weinig risico’s en voorwaarden aan verbonden zijn. U kunt uw geld op elk gewenst moment opnemen, ook voor uw pensioenleeftijd. U kunt periodiek inleggen of een deposito doen, uw geld voor een bepaalde periode vastzetten of niet. Sparen valt onder het depositogarantiestelsel.

Beleggingen zijn in principe ook belast in box 3. Beleggen kent meer risico maar biedt kans op hogere rendementen. Ook hier heeft u grote vrijheid om uw pensioen zelf vorm te geven. Zie ook onder Sparen of beleggen? (link)

Lijfrenteverzekeringen of koopsompolissen zijn complexe verzekeringsvormen met verschillende manieren van premie-inleg.     U bent afhankelijk van de overeengekomen verzekeringsvoorwaarden, bijvoorbeeld bij overlijden.

Pensioentekort? Fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden

Als u ondernemer bent of bijvoorbeeld in het buitenland heeft gewoond, heeft u misschien een pensioentekort. Dan biedt de Belastingdienst u bij alle bovengenoemde opties de mogelijkheid om een bedrag af te trekken voor uw inleg in een spaarrekening (banksparen) of beleggingsproduct, voor lijfrentepremies of -stortingen. Uw rechten worden bepaald op basis van uw jaarruimte of reserveringsruimte. Ik help u graag om uw ruimte voor lijfrente of nettolijfrente te bepalen.

Banksparen, beleggen of verzekeren voor een pensioentekort is fiscaal aantrekkelijk maar verbonden aan allerlei regels, zowel in opbouw- als uitkeringsfase. Banksparen valt bovendien onder het depositogarantiestelsel. Ik breng graag uw persoonlijke mogelijkheden in beeld.

Andere manieren om geld voor uw pensioen te reserveren?

Er zijn nog meer manieren om geld voor uw pensioen te reserveren. Traditioneel zijn juwelen of geld ‘in een oude sok’ en het ‘opeten’ van de eigen woning. U kunt ook kiezen voor investeringen in waardevaste goederen: goud, vastgoed, kunst, auto’s, het is allemaal mogelijk. Een dosis gezond verstand en feeling is nodig. Tegelijk biedt dit soort investeringen de mogelijkheid om hobby’s of andere doelen te combineren met pensioenopbouw. Ik help u graag om een verstandige keuze te maken.

Image

Verdwaald in het financiële doolhof?
Ik sta voor u klaar

Neem contact met mij op