Vooruitdenken over uw nalatenschap

Vooruitdenken over uw nalatenschap loont

Het klinkt misschien overdreven maar u kunt beter vroeg dan laat beginnen na te denken over uw nalatenschap. Neem bijvoorbeeld de belastingvrije schenking van ruim € 5.000,- die u elk jaar aan uw kinderen kunt doen. Dat is in twintig jaar tijd toch mooi € 100.000,- belastingvrij!

Schenking aan uw kinderen

Schenken als uw kinderen het kunnen gebruiken

U kunt uw kinderen ondersteunen met een éénmalige belastingvrije schenking voor een dure studie, woning of andere grote uitgave. Maar wist u dat dit alleen kan als uw kind nog geen veertig is?

Uw wensen en gedachtengoed

Nalatenschap gaat over veel meer dan schenk- of erfbelasting voorkomen of beperken. Mijn uitdaging is om de wensen die u heeft m.b.t. uw nalatenschap waar te maken en om het zo te regelen als u wilt. En dat met maximale flexibiliteit om uw vermogensplannen aan te passen aan de omstandigheden die zich kunnen voordoen. Waarbij u zolang mogelijk vrij kan beschikken over uw geld en niet afhankelijk wordt van uw erfgenamen.

Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat u de gevolgen van uw overlijden voor een partner zoveel mogelijk wilt verzachten. Niet alleen financieel, maar ook door de administratieve rompslomp te beperken. Door te zorgen dat uw partner de erfbelasting kan betalen en in de gezamenlijke woning kan blijven wonen (zonder uw kinderen tekort te doen). Kijk voor meer informatie onder nalatenschapsplanning.

Image

Verdwaald in het financiële doolhof?
Ik sta voor u klaar

Neem contact met mij op